Er bestaan heel wat ziektesymptomen die kunnen passen bij een COVID-19 infectie.

  • hoesten
  • kortademig voelen
  • pijn op de borst
  • minder goed ruiken of proeven
  • koorts of koortsig voelen
  • spierpijn, grieperig voelen
  • loopneus, verstopte neus, niezen
  • keelpijn
  • diarree

Wie zich ziek voelt en denkt corona te hebben kan zelf via de zelfevaluatietool Self Assessment Testing nagaan of een test noodzakelijk is.

Je hoeft dus hier niet meer per se de huisarts voor te contacteren. Je krijgt dan automatisch een testcode waarmee je een afspraak kan maken in een testcentrum. Je krijgt ook meteen een ongeschiktheidsattest voor school of werk tot aan het testresultaat. Meer informatie vind je op www.mijncoronatest.be.

Je kan vanaf nu ook bij de apotheek terecht als je ziektesymptomen hebt. De test uitgevoerd in de apotheek is een snelle antigeentest die in ongeveer 15 minuten resultaat oplevert! Er zijn heel wat apotheken in de buurt die deze mogelijkheid aanbieden. Je vindt een lijst van apotheken op www.apotheek.be. Let op: enkel personen ouder dan 6 jaar die maximum 5 dagen ziek zijn, kunnen getest worden in de apotheek met een sneltest; wanneer je langer dan 5 dagen symptomen hebt is een sneltest niet betrouwbaar en moet je je te laten testen met een PCR test.

Let op: zelftesten zijn onvoldoende nauwkeurig bij mensen die ziektesymptomen hebben. Zelftesten zijn alleen positief bij een hoge virale lading. Een negatieve zelftest sluit een COVID-infectie niet uit. Als je een toch een zelftest hebt afgelegd en deze is positief (je ziet een lijntje langs de letter ‘C’ en je ziet een lijntje langs de letter ‘T’), dan moet deze eerst nog bevestigd worden. Je kan dan hier een testcode bij een positieve zelftest aanvragen.

Heeft u toch nog vragen, neem dan via e-mail (onthaal@dedoktoors.be) of telefonisch (03 369 91 04) contact op. We bellen u dan zo snel mogelijk terug om uw specifieke situatie in te schatten en verdere stappen te ondernemen. Kom NIET rechtstreeks naar de praktijk, u kan immers besmettelijk zijn en een gevaar vormen voor anderen in de wachtzaal! Indien noodzakelijk zal u een COVID-test moeten laten doen. U blijft alvast in thuisisolatie tot aan het testresultaat. Gedurende die periode moet u contacten met anderen zo veel mogelijk vermijden om te voorkomen dat anderen besmet geraken. Het testresultaat laat meestal zo’n 24u op zich wachten.

WAT BETEKENT HET TESTRESULTAAT?

Als het resultaat negatief blijkt te zijn, mag u uw gewone bezigheden weer hervatten. De ziektesymptomen werden dan niet veroorzaakt door COVID-19.

Als het resultaat positief is, moet u langer thuis blijven (minstens 7 dagen, mogelijks langer als uw ziektesymptomen blijven aanhouden).