Er bestaan heel wat ziektesymptomen die kunnen passen bij een COVID-19 infectie.

  • hoesten
  • kortademig voelen
  • pijn op de borst
  • minder goed ruiken of proeven
  • koorts of koortsig voelen
  • spierpijn, grieperig voelen
  • loopneus, verstopte neus, niezen
  • keelpijn
  • diarree

Heeft u één van deze symptomen, blijf dan alvast thuis en neem via e-mail (onthaal@dedoktoors.be) of telefonisch (03 369 91 04) contact op. We bellen u dan zo snel mogelijk terug om uw specifieke situatie in te schatten en verdere stappen te ondernemen.

Kom NIET rechtstreeks naar de praktijk, u kan immers besmettelijk zijn en een gevaar vormen voor anderen in de wachtzaal!

Indien noodzakelijk zal u een COVID-test moeten laten doen. U blijft alvast in thuisisolatie tot aan het testresultaat. Gedurende die periode moet u contacten met anderen zo veel mogelijk vermijden om te voorkomen dat anderen besmet geraken. Het testresultaat laat meestal zo’n 24u op zich wachten.

Als het resultaat negatief blijkt te zijn, mag u uw gewone bezigheden weer hervatten. De ziektesymptomen werden dan niet veroorzaakt door COVID-19.

Als het resultaat positief is, moet u langer thuis blijven (minstens 10 dagen, mogelijks langer als uw ziektesymptomen blijven aanhouden). U wordt dan gecontacteerd door een contactonderzoeker zodat u kan doorgeven met wie u nauw contact hebt gehad. Deze personen kunnen dan ook getest worden.