• Eerste opvang psychologische problemen.
  • Problemen en ziekten bij kinderen.
  • Palliatieve zorgen.
  • Sportmedische consultaties.