Vanaf 1 april 2022 start Dr. Liselotte Van Ballart in onze praktijk aan haar huisartsenopleiding. Zij zal de komende 18 maanden in onze praktijk werkzaam zijn als HAIO. Dr. Orélie Haegeman heeft het eerste deel van haar huisartsenopleiding in onze praktijk met succes afgerond. Zij vervolgt nu haar opleiding elders. We zullen haar erg missen en wensen haar heel veel succes toe met haar verdere carrière!

 Een HAIO is afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. Zij werkt de eerste drie jaar van haar loopbaan in een opleidingspraktijk in het kader van haar specialisatie in de huisartsgeneeskunde. Onze praktijk is zo’n opleidingspraktijk. Onze maatschappij heeft immers nood aan bekwame huisartsen en wij willen graag bijdragen aan hun opleiding.

Als HAIO doet Dr. Liselotte Van Ballart  zelfstandig consultaties en huisbezoeken. U kan dus ook bij haar op consultatie gaan en/of een huisbezoek aanvragen.

In het kader van haar opleiding overlegt zij op regelmatige basis met uw huisarts. Op deze manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van uw gezondheidstoestand. Ook kan zij kan bij vragen steeds terecht bij één van de collega’s in de praktijk.

Uiteraard blijft u steeds de vrije keuze hebben van arts, maar de HAIO een kans geven loont de moeite: uw specifieke vraag krijgt dubbele aandacht en u kunt vaak sneller terecht.

Zoals de andere huisartsen in de praktijk heeft de HAIO inzage in uw medisch dossier zodat zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden bij de HAIO dezelfde regels van het beroepsgeheim. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als uw huisarts.