Bent u in nauw contact geweest met een COVID-positieve persoon? Blijf dan alvast thuis (in quarantaine) en wacht tot een contactonderzoeker u contacteert. De besmette persoon zal immers een lijst van nauwe contacten opstellen.

Indien u een hoogrisicocontact hebt gehad met een besmette persoon zal u 10 dagen in quarantaine moeten gaan, te tellen vanaf de datum van dit laatste nauwe contact. Er zal alvast een eerste COVID-test gebeuren (binnen de 72u na het hoogrisicocontact) om te zien of u al dan niet reeds besmet bent. Een tweede COVID-test kan plaatsvinden ten vroegste op de 7e dag na het laatste hoogrisicocontact. Als deze test negatief is, kan de quarantaine vroeger beëindigd worden.

Let op: betreft het een positieve persoon binnen hetzelfde gezin, dan kan de quarantaineduur mogelijk langer duren omdat het moeilijk is om voldoende afstand te houden binnen hetzelfde gezin.

Neem zeker contact op als u symptomen van covid zou ontwikkelen.