Bent u in nauw contact geweest met een COVID-positieve persoon? Blijf dan alvast thuis (in quarantaine) en wacht tot een contactonderzoeker u contacteert. De besmette persoon zal immers een lijst van nauwe contacten opstellen.

Indien u een hoogrisicocontact hebt gehad met een besmette persoon, moet u zich laten testen op COVID-19. Er zal alvast een eerste COVID-test gebeuren (binnen de 72u na het hoogrisicocontact) om te zien of u al dan niet reeds besmet bent. Een tweede COVID-test kan plaatsvinden ten vroegste op de 7e dag na het laatste hoogrisicocontact. Of u al dan niet in quarantaine moet gaan, hangt af van uw vaccinatiestatus. Volg de richtlijnen van de contactonderzoeker.

Let op: betreft het een positieve persoon binnen hetzelfde gezin, dan kan de quarantaineduur mogelijk langer duren omdat het moeilijk is om voldoende afstand te houden binnen hetzelfde gezin.

Neem zeker contact op als u symptomen van covid zou ontwikkelen.