Ben je in contact geweest met een COVID-positieve persoon? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen een afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? Dan spreken we van een hoogrisicocontact.

VANAF 10 JANUARI 2022 WORDEN HOOGRISICOCONTACTEN NIET MEER GETEST OP COVID! ER IS OOK GEEN QUARANTAINE MEER NOODZAKELIJK VOOR HOOGRISICOCONTACTEN!

Blijf sowieso extra voorzichtig! Beperk je contacten, draag een mondmasker, zorg voor goede ventilatie, … Vermijd zeker elk contact met personen met een hoog risico op een ernstige verloop van een COVID-19 infectie. Het kan immers meerdere dagen duren vooraleer iemand die na een hoogrisicocontact besmet werd met COVID zelf positief wordt en besmettelijk wordt naar anderen toe (incubatieperiode). Ook heeft niet iedereen die besmet is met COVID ziektesymptomen. 

Contactpersonen in hetzelfde huishouden van 6 jaar en ouder wordt sterk aangeraden een masker te dragen bij contact buiten het huishouden gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen bij het indexgeval (of na positieve test indien index asymptomatisch is). Indien het niet mogelijk is steeds een masker te dragen, moet een zelftest worden uitgevoerd en dagelijks herhaald.

IK HEB EEN POSITIEVE ZELFTEST, WAT NU?

Als je een positieve zelftest hebt afgelegd (je ziet een lijntje langs de letter ‘C’ en je ziet een lijntje langs de letter ‘T’), dan moet deze eerst nog bevestigd worden. Ga wel alvast in isolatie. Je kan hier een testcode aanvragen.